Obcojęzyczne cytaty poprawnie napisana praca magisterska

Praca naukowa powinna mieć zawsze znamiona profesjonalizmu i jednocześnie zawierać powinna wszelkie niezbędne treści. Składają się na nie tylko przemyślenia autora, lecz również warto w niej umieścić dotychczasowe poczynania na badanych przez konkretną jednostkę temacie.

Zdając sobie z tego sprawę studenci bardzo często pisząc pracę magisterską starają się przed pokazaniem co oni sadzą na dany temat, wskazać co zostało już powiedziane i określone w różnych kontekstach ujętych w literaturze. Zdając sobie z tego sprawę starają się korzystać też ze źródeł obcojęzycznych co jest bardzo dobrym posunięciem.

Stosunkowo często źródła pisane w innych języku niż polski sprawiają, że w pracy magisterskiej pojawiają się błędy. Głównie ze względu na problem z cytowaniem. Jeżeli cytujemy oryginalny fragment, jak go przedstawi, w języku autora, czy naszym własnym?

Najczęściej praca magisterska zawiera tłumaczenie, cytat musi znaleźć się w cudzysłowie a zarówno autor tłumaczenia, jak również oryginalnego sformułowania musi zostać ściśle określony. Dzięki temu można bez ryzyka korzystać z dorobku innych autorów, żyjących w krajach gdzie włada się odmiennymi językami.