Dobrze sporządzona strona tytułowa, a praca magisterska

Każda praca magisterska powinna zawierać stronę tytułową. Sposób jej formatowania oraz zakres informacji, które powinny być na niej obowiązkowo zawarte są uzależnione od wymagań konkretnej uczelni. Poniżej przedstawiamy najbardziej typowe zasady dotyczące opracowywania stron tytułowych.

Strona tytułowa powinna zawierać przede wszystkim pełny tytuł pracy oraz imię i nazwisko jej autora. Dodatkowo na stronie tytułowej mogą znaleźć się nazwa uczelni i wydziału, pod kierunkiem których sporządzana jest dana praca magisterska, imię i nazwisko promotora, który czuwał nad jej opracowywaniem, a także rok i miejsce obrony pracy.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów zawartych na stronie tytułowej również jest szczegółowo określone. Na górze umieszcza się nazwę uczelni, instytutu oraz wydziału. Zwykle każdą z tych informacji umieszcza się w osobnej linijce, a całość wyśrodkowuje.

Temat pracy magisterskiej umieszcza się w centralnej części strony, zwykle go wyśrodkowując. Tuż pod tytułem należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, a czasem również numer indeksu. Jeśli umieszczamy na stronie tytułowej informację o promotorze, powinna się ona znaleźć w prawym dolnym rogu strony. Na dole znajduje się natomiast informacja o roku i miejscu obrony pracy.

Sposób formatowania strony tytułowej jest w duże mierze dowolny. Zdarza się, że uczelnia przygotowuje gotowy wzór, do którego można wstawić informacje dotyczące naszej pracy. Dostosowując swoją pracę do takiego wzoru, możemy mieć pewność, że pod tym względem nie da się jej nic dorzucić.