Zła bibliografia pracy magisterskiej to kłopot

Bibliografia w przypadku poważnej pracy naukowej, takiej jak właśnie praca magisterska, jest niezwykle istotnym elementem. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, jak bardzo istotna jest ta część pracy. Większość osób spoczywa na laurach i wręcz ignoruje tę kwestię, ale nie powinno się tak robić. Praca magisterska powinna mieć jednak bibliografię dobrą, która powinna spełniać różne zasady.

Zasady wybierania bibliografii do pracy są jasno określone w regulaminie uczelni w punkcie, określającym pisanie prac magisterskich. W przypadku uczelni wyższych, prace naukowe muszą mieć rozbudowaną i rzetelną bibliografię - student lub pracownik naukowy powinien opierać się na rzetelnych źródłach wiedzy, a jednocześnie nie powinien wybierać jako źródeł, innych prac naukowych, bo może być posądzony o plagiat.

Jakich jednak prac naukowych i w jaki sposób nie można wykorzystywać w swojej pracy magisterskiej? Przede wszystkim takich, które rozwiązywany przez nas problem już same opisały i uzasadniły rozwiązanie. Nie możemy korzystać z czyjejś pracy, w żaden sposób. Owszem, możemy podpierać się teorią, ale nie powinniśmy nigdy stosować bezpośrednich tez zaczerpniętych z cudzego dzieła - to niedopuszczalne!

Jeśli szukamy sposobu, żeby skutecznie stworzyć udaną bibliografię, powinniśmy zastanowić się nad dłuższymi konsultacjami z naszym promotorem. Nie ulega wątpliwości, że człowiek ten w szybki i klarowny sposób wyjaśni nam, jakie pozycje naukowe powinniśmy wykorzystywać w naszej pracy, a także poda nam przykładowe dzieła.